Risicobeheer en crisismanagement in de voedselvoorzieningsketen

De wereldwijde voedselvoorzieningsketen is een complex netwerk dat boeren, producenten, distributeurs, retailers en verkooppunten van voedingsmiddelen over de hele wereld met elkaar verbindt. Het waarborgen van de veiligheid van dit ingewikkelde systeem is cruciaal voor het beschermen van de volksgezondheid, het behouden van het consumentenvertrouwen en het beschermen van de merkwaarde. Het beperken en voorkomen van voedselveiligheids- of kwaliteitsrisico’s in de voedselvoorzieningsketen is een uitdaging met vele facetten die vraagt om nauwe samenwerking tussen spelers, innovatie en strikte naleving van best practices in de hele voedselvoorzieningsketen.

Als u wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit of duurzaamheid in uw toeleveringsketen of als u de algehele risicobeheersing van uw toeleveringsketen wilt verbeteren, dan ondersteun ik u graag. Mijn aanpak bestaat uit meerdere stappen, de eerste is een zero base assessment waarbij feiten worden verzameld, o.a. door interviews, audits en benchmarking gevolgd door een eindrapport. De tweede stap bestaat uit het helpen identificeren van de beste opties voor verbetering en risicovermindering, dit kan door middel van coaching, cultuurverandering, het vergroten van het bewustzijn en de steun van het management, workshops en uiteindelijk het opstellen van een gezamenlijk overeengekomen actieplan met duidelijke doelen. De laatste stappen gaan over implementatie, op koers blijven, en er voor zorgen dat uw risicobeheerprogramma voor de toeleveringsketen stevig overeind staat.

Helaas is er zelfs met de beste risicobeheerprogramma’s nog mogelijkheid voor mislukking, incidenten en in het ergste geval een crisis. Er zijn verschillende soorten ondersteuning die ik kan bieden op het gebied van crisismanagement. Ten eerste kan ik u ondersteunen bij het opzetten van een effectief crisismanagementsysteem, zodat u voorbereid bent als en wanneer dat nodig is. Ik kan u ook ondersteuning bieden tijdens een crisis, deze ondersteuning kan variëren afhankelijk van uw directe behoeften en de ontwikkeling van de crisis. Wat uw behoeften op het gebied van crisismanagement ook zijn, u zult profiteren van vele jaren ervaring in de voedingsmiddelenindustrie en praktijkervaring op het gebied van crisismanagement.