Juridische mededelingen

De website https://www.fisiqa.com wordt geproduceerd door
het hoofdkantoor van FISIQA: – 25 boulevard de la Liberté, 59800 Lille, FRANKRIJK
SASU met een kapitaal van 1000 euro – SIREN 954 080 313 – CODE APE 74.90B
Intracommunautaire BTW FR 65954080313

Disclaimer met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op deze site
FISIQA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd juist en actueel is, en behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. FISIQA kan echter niet instaan ​​voor de juistheid, precisie of volledigheid van de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld.

Bijgevolg wijst FISIQA alle verantwoordelijkheid af:

elke onderbreking van de website en/of het optreden van bugs
elke onnauwkeurigheid of weglating in de informatie die beschikbaar is op de site
voor elke schade die voortvloeit uit frauduleuze inbreuk door een derde partij die leidt tot wijziging van de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld.

Uitgever
Deze site wordt uitgegeven door FISIQA.
Directeur publicatie: Bart SCHULTE, voorzitter.
Ontwerp en productie: FISIQA & APREALMEDIA.com
Foto- en tekstcredits: FISIQA.com & APREALMEDIA.com

Hosting
OVH – SAS met een kapitaal van € 500.000
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

Cookies en sessies
We kunnen uw browsegegevens gebruiken via cookies. De gebruikte gegevens zijn strikt anoniem en worden voor puur statistische doeleinden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u gepersonaliseerde banners te zien krijgt.

De term “cookies” wordt gedefinieerd als “alle sporen die worden achtergelaten, bijvoorbeeld wanneer een website wordt geraadpleegd of een e-mail wordt gelezen”. De FISIQA-website bevat knoppen voor het delen van sociale netwerken. U kunt cookies echter weigeren door naar uw instellingen te gaan (zie het helpmenu van uw browser):

Voor Internet Explorer: Cookies automatisch instellen of blokkeren met Internet Explorer
Voor Google Chrome: Cookies met Google Chrome instellen
Voor Mozilla Firefox: Cookies met Mozilla Firefox activeren of uitschakelen
Voor Opera:  Cookies met Opera gebruiken
Voor Safari: Cookies met Opera gebruiken Safari (Engels)

Indien u dit type banner niet langer wenst te zien en/of meer informatie wenst over dit proces, kunt u terecht op de volgende adressen:

Google:  https://policies.google.com/privacy
NAI:  https://thenai.org/opt-out/

Persoonlijke gegevens
FISIQA streeft ernaar de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die online door internetgebruikers wordt verstrekt. Alle persoonlijke informatie die de internetgebruiker aan FISIQA moet doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten, is onderworpen aan de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en aan de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi Informatique, Fichiers et Libertés) nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is toestemming.

Internetgebruikers hebben daarom het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van alle persoonlijke informatie die op hen betrekking heeft. Zij kunnen dit op elk moment uitoefenen via het contactformulier in de rubriek “Contact”, of door een brief te sturen naar het volgende adres: FISIQA – 25 boulevard de la Liberté – 59800 Lille – Frankrijk.

De informatie die wordt verzameld in de contactformulieren van de site is bedoeld om te worden gebruikt om opnieuw contact op te nemen met de internetgebruiker om een ​​vraag te beantwoorden. De naam, voornaam en e-mailadres worden gebruikt om indien nodig contact op te nemen met de gebruiker.

Persoonsgegevens uit formulieren worden verwijderd zodra het verzoek is verwerkt. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens in dit systeem, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de site.

Indien u, nadat u contact met ons heeft opgenomen, van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking, databestanden en individuele vrijheden niet zijn gerespecteerd, kunt u online een klacht indienen bij de CNIL: www.cnil.fr of per post: CNIL, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIJS CEDEX 07.

De site kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover FISIQA geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan FISIQA niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen, en kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat op of vanaf deze externe sites beschikbaar is. sites of bronnen.

Bovendien kan FISIQA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies, daadwerkelijk of vermeend, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe sites of bronnen.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze gehele site valt onder de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen.

Reproductie van de gehele of een deel van deze site op welk elektronisch medium dan ook is ten strengste verboden – tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de president van FISIQA, die tevens de uitgeversdirecteur is.

Dit document is afkomstig van de FISIQA-website.

Reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt.

Werking
Heeft u opmerkingen over de werking van deze site, stuur ons dan een bericht via het contactformulier.